ทั้งหมดที่ Thompson Rivers University แคนาดา

null

441

1

Accounting Technician Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$12,892.00 (296,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Administrative Assistant Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$4,844.40 (111,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Certificate in Liberal Arts

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Management Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Adventure Guide Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$13,000.00 (299,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adventure Guide Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$13,000.00 (299,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anesthesia Assistant Post-Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - AVERAGE COMPLETION TIME IS LESS THAN TWO YEARS; THE MAXIMUM TIME ALLOWED IS THREE YEARS.

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Sustainable Ranching Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,892.00 (296,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Sustainable Ranching Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 19 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$4,844.40 (111,520 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Architectural and Engineering Technology Diploma

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$12,892.00 (296,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate of Arts Degree (AA)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - A minimum of nine TRU credits

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 8 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้