เรียนต่อ แคนาดา ที่ Thompson Rivers University

canada

790

1

Aboriginal Studies Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 24 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022, 2 พฤษภาคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021, 1 February 2022

CAD$18,354.00 (฿ 478,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting Technician Diploma

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

CAD$18,354.00 (฿ 478,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Liberal Arts

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Certificate in Management Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma in Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Adventure Guide Certificate

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2022

CAD$15,914.00 (฿ 415,292) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adventure Guide Diploma

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2022

CAD$18,354.00 (฿ 478,967) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Animal Welfare Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Sustainable Ranching Certificate

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 32 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2022

CAD$15,300.00 (฿ 399,269) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Sustainable Ranching Diploma

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 19 เดือน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

CAD$15,300.00 (฿ 399,269) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Architectural and Engineering Technology Diploma

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กันยายน 2022

วันปิดรับสมัคร

1 May 2022

CAD$21,634.00 (฿ 564,562) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้