มี 1 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThompson Rivers University

canada

401

1

Bachelor of Education (Secondary) in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้