มี 1 หลักสูตรTesl (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThompson Rivers University

canada

401

1

Teaching English as a Second Language Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020, 8 กันยายน 2020

CAD$13,000.00 (302,186 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้