มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีจากThompson Rivers University

canada

444

1

Bachelor of Education (Elementary)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 73 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Secondary) in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 64 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้