มี 4 หลักสูตรธุรกิจศึกษาระดับจากTrent University

canada

2064

16

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.A. in Business and Arts (Joint Major)

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$21,385.00 (497,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Sc. (Honours) in Business and Science (Joint Major)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 20

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$21,385.00 (497,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ November 2020

CAD$21,385.00 (497,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Law and Arts/Law and Business: Trent/Swansea Dual Degree (LL.B. and B.A./B.B.A)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

CAD$21,385.00 (497,096 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุดเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน

  • 90% ของบัณฑิตมีงานทำภายใน 6 เดือน
  • นักศึกษามาจาก 110 ประเทศทั่วโลก
  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในแคนาดาในเรื่องทุนการศึกษา
  • วิทยาเขตอันทันสมัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติและเมืองต่างๆ