มี 5 หลักสูตรแคนาดา: ศึกษาระดับจากTrent University

canada

1430

14

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.A. in Canadian Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$24,600.00 (฿ 613,908) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Canadian Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$24,600.00 (฿ 613,908) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in Canadian Studies and Indigenous Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$21,267.10 (฿ 530,733) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Canadian Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$21,267.10 (฿ 530,733) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Indigenous Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$21,267.10 (฿ 530,733) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Trent University

ก่อตั้งขึ้นด้วยการมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ และถูกจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่ดีที่สุดเป็นเวลาสิบปีติดต่อกัน

  • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในแคนาดาเรื่องทุนการศึกษา
  • 96% ของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำภายในสองปี
  • นักศึกษานานาชาติจาก 79 ประเทศ
  • วิทยาเขตอันทันสมัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติและเมืองต่างๆ