มี 1 หลักสูตรความสัมพันธ์ชุมชนระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากTrinity Western University

canada

304

1

Bachelor of Arts (BA) in Inter-Cultural Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$22,260.00 (512,759 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้