มี 2 หลักสูตรการสื่อสารศึกษาระดับจากTrinity Western University

canada

365

1

Bachelor of Arts (BA) in Corporate Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$22,260.00 (517,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (BA) in Media Plus Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 122 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$22,260.00 (517,436 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้