มี 1 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากTrinity Western University

canada

301

1

Bachelor of Education (BEd) in Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 159 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 7 มกราคม 2020

CAD$22,260.00 (512,879 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้