เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

เรียนต่อ แคนาดา ที่ University Canada West

canada

1152

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate of Arts Degree

เข้าชม48ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 60-CREDIT (20 COURSE)

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Arts in Business Communication

เข้าชม48ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Bachelor of Commerce (BCom)

เข้าชม64ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม129ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration Foundation

เข้าชม89ครั้ง

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

University Access Program

เข้าชม9ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 6.0) 6 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.5) 9 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.0)

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University Canada West

UCW มีชุมชนนานาชาติที่ยอดเยี่ยมด้วยนักศึกษาจากกว่า 52 ประเทศ

  • การเรียนรู้แบบพลวัตและมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี
  • เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสอนการเรียนอย่างเข้มข้น
  • คณาจารย์ระดับชั้นนำในแต่ละสาขา
  • ชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่มีชีวิตที่วา