มี 15 หลักสูตรฟิสิกส์ระดับจากUniversity of Alberta

canada

26961

168

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 131

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science General in Earth and Atmospheric Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$29,500.00 (฿ 770,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science General in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$29,500.00 (฿ 770,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science with Honors in Mathematical Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$29,500.00 (฿ 770,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science with Honors in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$29,500.00 (฿ 770,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science with Specialization in Physics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$29,500.00 (฿ 770,897) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science/Bachelor of Education (Secondary) in Mathematics and Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May 2022

CAD$27,000.00 (฿ 705,567) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - NORMALLY THE PHD DEGREE IS COMPLETED WITHIN FIVE YEARS OF THE BSC, OR WITHIN FOUR YEARS OF THE MSC.

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$8,700.00 (฿ 227,349) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) with a specialization in Mathematical Physics (Mathematical and Statis ...

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2022

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) with specialization in Medical Physics (Oncology)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2022

CAD$8,700.00 (฿ 227,349) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Master of Arts and Master of Science in Earth and Atmospheric Sciences

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 5 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 October 2021

CAD$8,700.00 (฿ 227,349) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Integrated Petroleum Geosciences (Earth and Atmospheric Sciences)

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - The program must normally be completed within three years from admission

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$9,321.60 (฿ 243,593) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Science in Physics

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$8,700.00 (฿ 227,349) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Alberta

มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลกพร้อมด้วยอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศแคนาดา

  • Edmonton เป็นเมืองสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม
  • เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา
  • ประกอบไปด้วย 18 คณะเรียนใน 5 วิทยาเขต
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ