เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 79 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Alberta

canada

12257

89

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 131

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Medicine (MD) / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม50ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Medicine (MD)/ MBA - Master of Business Administration

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural, Food, and Nutritional Science

เข้าชม64ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Psychology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MAXIMUM 6 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Kinesiology, Sport, and Recreation

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Normally a minimum of three years is required to complete the program

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Laboratory Medicine and Pathology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - MINIMUM OF 3 YEARS AND MAXIMUM OF 6 YEARS

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Microbiology and Immunology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 5 มกราคม 2022

CAD$8,700.00 (฿ 218,608) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 36 เดือน

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Dentistry

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Medical Genetics

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Obstetrics and Gynecology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2021, กรกฎาคม 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences - Orthodontics

เข้าชม42ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Minimum of six years is considered normal

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021

CAD$9,465.00 (฿ 237,831) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University of Alberta

มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลกพร้อมด้วยอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศแคนาดา

  • Edmonton เป็นเมืองสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม
  • เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา
  • ประกอบไปด้วย 18 คณะเรียนใน 5 วิทยาเขต
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ