มี 10 หลักสูตรสังคมวิทยาระดับจากUniversity of Alberta

canada

11326

92

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 136

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Criminology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

CAD$29,500.00 (฿ 687,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Law, Crime and Justice Studies (Interdisciplinary)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

CAD$27,000.00 (฿ 629,281) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Sociology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

CAD$29,500.00 (฿ 687,548) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education in Secondary Education - Social Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

CAD$27,000.00 (฿ 629,281) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - .

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

CAD$9,465.00 (฿ 220,598) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of Agriculture in Resource Economics and Environmental Sociology

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

CAD$10,500.00 (฿ 244,720) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

Master of Arts in Sociology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - COURSE-BASED MA : 12 - 16 MONTHS; THESIS BASED MA : 2 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Nursing with a specialization in Aging (Nursing)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - .

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration / Masters of Agriculture in Resource Economics and Enviro ...

เข้าชม2ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MBA - Master of Business Administration / Masters of Agriculture in Resource Economics and Enviro ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยระดับท็อป 100 ของโลกพร้อมด้วยอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศแคนาดา

  • Edmonton เป็นเมืองสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม
  • เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา
  • ประกอบไปด้วย 18 คณะเรียนใน 5 วิทยาเขต
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ