มี 1 หลักสูตรปรัชญา (ทฤษฎี)ระดับจากThe University of British Columbia

canada

4477

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Music, Emphasis Theory

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$8,776.74 (204,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้