มี 1 หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ (ทั่วไป)ระดับจากThe University of British Columbia

canada

4565

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Integrated Studies in Land and Food Systems (MSc)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

1 January 2020

CAD$8,776.74 (200,850 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้