มี 5 หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of British Columbia

canada

5024

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 37

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sciences (PhD)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2020

CAD$8,776.74 (204,221 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Physical Therapy (MPT)

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 26 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

14 December 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Physical Therapy and Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sciences (MPTPHD)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - APPROXIMATELY 5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$22,334.31 (519,684 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Rehabilitation Science (MRSc)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

30 September 2019, 30 April 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Rehabilitation Sciences (MSc)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MINIMUM OF 30 CREDITS

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2020

CAD$8,776.74 (204,221 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้