มี 1 หลักสูตรภูมิศาสตร์มนุษย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากThe University of British Columbia

canada

5024

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 37

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts - Geography (Human Geography)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้