มี 2 หลักสูตรการแสดงระดับจากThe University of British Columbia

canada

4531

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Fine Arts in Theatre: Acting

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Musical Arts in Voice (DMA)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 45 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$8,776.74 (204,016 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้