มี 1 หลักสูตรการฝึกสอนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of British Columbia

canada

4866

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of High Performance Coaching and Technical Leadership (MHPCTL)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้