เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 1 หลักสูตรโสตวิทยาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of British Columbia

canada

4080

32

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Audiology and Speech Sciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST 12 CREDITS BEYOND THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2021, 4 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

1 April 2021, 1 August 2021

CAD$8,952.27 (฿ 210,962) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้