มี 3 หลักสูตรจิตวิทยาเด็กระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of British Columbia

canada

4217

23

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in School and Applied Child Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 32 CREDITS, BEYOND COMPLETION OF THE UBC SCHOOL AND APPLIED CHILD PSYCHOLOGY M.A. OR EQUIVALENT PROGRAM

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 4 มกราคม 2021

CAD$8,776.74 (203,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts in School and Applied Child Psychology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 4 มกราคม 2021

CAD$13,081.59 (302,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Education in School and Applied Child Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 4 มกราคม 2021

CAD$13,081.59 (302,762 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้