มี 3 หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ / ประสาทชีววิทยาระดับจากThe University of British Columbia

canada

4513

27

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science in Behavioural Neuroscience

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020, 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Neuroscience

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$8,776.74 (204,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Neuroscience (MSc)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$8,776.74 (204,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้