มี 2 หลักสูตรโลจิสติกส์ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากThe University of British Columbia

canada

4543

26

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Business Administration in Transportation and Logistics

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 Dec

CAD$8,776.74 (203,016 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Business Administration in Transportation and Logistics (MSCB)

เข้าชม100ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 Dec

CAD$8,776.74 (203,016 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้