เรียนต่อ แคนาดา ที่ University of Guelph

canada

1491

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate Diploma in Agriculture

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma in Environmental Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma in Equine Care and Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma in Horticulture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma in Turfgrass Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma In Veterinary Technology Alternative Delivery

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate Diploma In Veterinary Technology Conventional Delivery

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2022

CAD$25,966.00 (฿ 701,974) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Applied Human Nutrition

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$28,334.00 (฿ 765,991) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Child Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$28,334.00 (฿ 765,991) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Applied Science in Family Studies and Human Development

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$28,334.00 (฿ 765,991) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Sciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$28,334.00 (฿ 765,991) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts and Sciences (Honours)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 10 มกราคม 2022

CAD$28,334.00 (฿ 765,991) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้