มี 3 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากUniversity of Guelph

canada

2493

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Associate Diploma in Agriculture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$3,554.00 (82,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Diploma in Equine Care and Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$3,554.00 (82,254 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Performance Horse Handler Certificate

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$7,235.00 (167,448 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้