มี 10 หลักสูตรโภชนาการและสุขภาพระดับจากUniversity of Guelph

canada

3146

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Science in Applied Human Nutrition

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$24,299.86 (556,085 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science in Nutritional and Nutraceutical Sciences

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$24,299.86 (556,085 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,560.27 (150,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Huma ...

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,560.27 (150,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Health and Nutritional Sciences

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,560.27 (150,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Nutrition

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$7,250.48 (165,922 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,837.54 (156,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Couple and Family Therapy

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,837.54 (156,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Human Development

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,837.54 (156,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Human Health and Nutritional Sciences

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS (2- YEAR PROGRAM); COURSE WORK AND PROJECT (1-YEAR PROGRAM)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (156,472 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้