มี 8 หลักสูตรโภชนาการและสุขภาพระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Guelph

canada

2482

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,560.27 (151,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Huma ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,560.27 (151,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Health and Nutritional Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - AT LEAST FIVE SEMESTERS OF FULL-TIME BEYOND THE MASTER'S DEGREE. AT LEAST SEVEN SEMESTERS ARE REQUIRED BEYOND THE HONOURS BACCALAUREATE WITHOUT COMPLETING THE MASTER'S DEGREE.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,560.27 (151,832 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Nutrition

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$7,250.48 (167,806 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (158,249 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Couple and Family Therapy

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (158,249 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Human Development

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (158,249 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Human Health and Nutritional Sciences

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - THESIS (2- YEAR PROGRAM); COURSE WORK AND PROJECT (1-YEAR PROGRAM)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,837.54 (158,249 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้