มี 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Guelph

canada

3237

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) Mathematics and Statistics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 - 4 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,560.27 (151,151 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Mathematics and Statistics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$6,837.54 (157,540 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้