มี 15 หลักสูตรการจัดการ (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Lethbridge

canada

304

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Management in General Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Management in International Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Management in Political Science (Management)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Biological Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Geography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Mathematics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science / Bachelor of Management in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,394 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management - Finance

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management - International Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Management - Policy and Strategy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 24 เดือน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้