มี 5 หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับจากUniversity of Lethbridge

canada

269

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education in Career and Technology Studies (CTS) - Business Education (After an appro ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 September 2020

CAD$17,526.00 (฿ 402,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education in Career and Technology Studies (CTS) - New Media Education (After an appr ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

CAD$17,526.00 (฿ 402,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Fine Arts in New Media / Bachelor of Education in Career and Technology Studies (CTS) ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

CAD$17,526.00 (฿ 402,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Management / Bachelor of Education in Career and Technology Studies (CTS) - Business ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 September 2020

CAD$17,526.00 (฿ 402,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Pre-Professional Transfer Program in Engineering

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020

CAD$17,526.00 (฿ 402,420) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้