มี 4 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากUniversity of Lethbridge

canada

315

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Journalism - University of Regina (Pre-Professional Transfer Program)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Law- University of Calgary (Pre-Professional Transfer)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Medicine - University of Alberta (Pre-Professional Transfer Program)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Medicine - University of Calgary (Pre-Professional Transfer Program)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 กันยายน 2020, 6 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

15 June 2020, 15 September 2020

CAD$17,526.00 (407,720 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้