มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of New Brunswick

canada

82

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts/Bachelor of Education (BA/BEd)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 11 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$10,689.00 (246,064 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Integrated Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$7,126.00 (164,043 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้