มี 6 หลักสูตรจิตวิทยา (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of New Brunswick

canada

374

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (BA) majoring in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$7,126.00 (165,645 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science (BSc) majoring in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$7,126.00 (165,645 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science or Bachelor of Arts in Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$7,126.00 (165,645 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA/PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - EXPERIMENTAL - 5 YEARS; CLINICAL - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,975.00 (162,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts (MA) in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,975.00 (162,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Experimental Psychology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$6,975.00 (162,135 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้