มี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวิตระดับจากUniversity of Northern British Columbia

canada

181

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) Honours - Forest Ecology and Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Major in Forest Ecology and Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Traditional Ecological Knowledge

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - MINIMUM 30 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้