มี 2 หลักสูตรเด็ก / เยาวชน (สังคมสงเคราะห์)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Northern British Columbia

canada

150

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Social Work - Child Welfare Specialization

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Child Welfare

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้