มี 2 หลักสูตรชีววิทยา (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Northern British Columbia

canada

144

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) Honours - Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Science Major in Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 126 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้