มี 2 หลักสูตรชีวเคมีระดับจากUniversity of Northern British Columbia

canada

207

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) Honours - Biochemistry and Molecular Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 133 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science Major in Biochemistry and Molecular Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 127 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้