ทั้งหมดที่ University of Ottawa แคนาดา

null

1161

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 141

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in English

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$31,444.16 (724,486 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Intermediate/Senior Division

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Junior/Intermediate Division

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Primary/Junior Division

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Music Performance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (312,115 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Piano Pedagogy Research

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (312,115 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Primary Health Care for Nurse Practitioners

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,740.04 (339,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Technology Project Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,635.56 (337,209 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Advanced Materials and Manufacturing

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,830.90 (387,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Biomedical Engineering

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,830.90 (387,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Biomedical Engineering Specialization in Bioinformatics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$16,830.90 (387,791 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science in Chemical Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,635.56 (337,209 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้