ทั้งหมดที่ University of Ottawa แคนาดา

null

2714

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 141

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in English

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$31,444.16 (721,999 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Intermediate/Senior Division

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$30,856.42 (708,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Junior/Intermediate Division

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$30,856.42 (708,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Primary/Junior Division

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$30,856.42 (708,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Music Performance

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (311,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Piano Pedagogy Research

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (311,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Primary Health Care for Nurse Practitioners

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,740.04 (338,450 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Technology Project Management

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,635.56 (336,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Science in Advanced Materials and Manufacturing

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,830.90 (386,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Science in Biomedical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,830.90 (386,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Science in Biomedical Engineering Specialization in Bioinformatics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$16,830.90 (386,459 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Applied Science in Chemical Engineering

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Within two years of full-time study

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$14,635.56 (336,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยอยู่ใน 150 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของแคนนาดา

  • หลักสูตรมากกว่า 550 หลักสูตร
  • มีทุนสนับสนุนกว่า 42 ล้านดอลล่าร์แคนนาดา
  • มีทีมที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติ 14 คนที่พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา
  • เมือง Ottawa เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของแคนนาดา