มี 3 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Ottawa

canada

1161

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 176

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Applied Science in Mechanical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$14,635.56 (337,130 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering in Mechanical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH COURSEWORK AND PROJECT (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS); WITH COURSEWORK (3 FULL-TIME TERMS; 12 CONSECUTIVE MONTHS); WITH CO-OP OPTION (5 FULL-TIME TERMS; 20 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$18,013.60 (414,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITH THESIS (16 FULL-TIME TERMS; 64 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$5,230.76 (120,491 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้