มี 28 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากUniversity of Ottawa

canada

1951

10

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 141

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Honours) in English

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$31,444.16 (720,103 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in English Literature

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in English Literature Specialization in Medieval and Renaissance Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in English Literature Specialization in Women’s Studies

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in History

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in History Specialization in Medieval and Renaissance Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in History Specialization in Women's Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to complete all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Human Kinetics Specialization in Women’s Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITH THESIS (6 FULL-TIME TERMS; 24 CONSECUTIVE MONTHS)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,677.94 (313,239 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Music Specialization in Medieval and Renaissance Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS ARE EXPECTED TO FULFILL ALL REQUIREMENTS WITHIN TWO YEARS. THE MAXIMUM TIME PERMITTED IS FOUR YEARS FROM THE DATE OF INITIAL ENROLLMENT IN THE PROGRAM.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Music Specialization in Women’s Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - STUDENTS ARE EXPECTED TO FULFILL ALL REQUIREMENTS WITHIN TWO YEARS. THE MAXIMUM TIME PERMITTED IS FOUR YEARS FROM THE DATE OF INITIAL ENROLLMENT IN THE PROGRAM.

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Religious Studies Specialization in Medieval and Renaissance Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to fulfill all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Religious Studies Specialization in Women’s Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Students are expected to fulfill all requirements within two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$13,546.44 (310,227 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยอยู่ใน 150 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของแคนนาดา

  • หลักสูตรมากกว่า 550 หลักสูตร
  • มีทุนสนับสนุนกว่า 42 ล้านดอลล่าร์แคนนาดา
  • มีทีมที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติ 14 คนที่พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา
  • เมือง Ottawa เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของแคนนาดา