มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีจากUniversity of Ottawa

canada

1161

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 141

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Intermediate/Senior Division

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Junior/Intermediate Division

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (BEd) in Teacher Education - Primary/Junior Division

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$30,856.42 (710,944 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้