มี 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Ottawa

canada

1170

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 176

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Graduate Diploma in Piano Pedagogy Research

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - .

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,546.44 (312,042 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้