มี 1 หลักสูตรวารสารศาสตร์: สาขาวิชาเฉพาะระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Prince Edward Island

canada

762

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Applied Arts in Journalism

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,326.00 (306,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้