มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Prince Edward Island

canada

687

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12-MONTH POST-DEGREE PROGRAM CONSISTING OF 60 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม 2021

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Integrated Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 90

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้