มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีจากUniversity of Prince Edward Island

canada

762

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$22,991.00 (529,260 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Integrated Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$13,326.00 (306,769 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้