มี 1 หลักสูตรภูมิศาสตร์กายภาพระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Regina

canada

573

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Bachelor of Science in Geography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$18,087.40 (416,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้