มี 1 หลักสูตรฝรั่งเศสศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Regina

canada

567

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Master of Arts in French and Francophone Intercultural Studies - Course Based

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$25,195.00 (580,503 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้