มี 1 หลักสูตรวารสารศาสตร์: สาขาวิชาเฉพาะระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Regina

canada

573

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Bachelor of Arts in Journalism (Pre-Journalism)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$17,115.40 (394,002 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้