มี 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Regina

canada

539

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics after MSc

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 60 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$25,609.00 (595,409 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Mathematics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$25,195.00 (585,784 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้