เรียนต่อ แคนาดา ที่ University of Saskatchewan

canada

1523

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) - International Studies

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Music (B.Mus.) in Music

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Archaeology and Anthropology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Art History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Economics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in English

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in French

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in History

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Indigenous Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Linguistics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 462,003) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้