ทั้งหมดที่ University of Saskatchewan แคนาดา

null

1536

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) - International Studies

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Music (B.Mus.) in Music

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychology

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Archaeology and Anthropology

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in French

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in History

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Indigenous Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Linguistics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Philosophy

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (424,770 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้